Polityka prywatności

Państwa prywatność jest bardzo ważna dla szwajcarskiej spółki, Ricola AG (nr spółki CH-280.3.918.712-9), działającej w charakterze administratora danych, z siedzibą w Szwajcarii, Baselstrasse 31, 4242 Laufen (dalej „my” lub „nas”). Utworzyliśmy i uruchomiliśmy system przetwarzania danych, który dotyczy stron: http://www.ricola.com (zwanych łącznie „stronami internetowymi”).

Szanujemy prawo użytkowników do prywatności i chcemy być pewni, że każda z powierzonych nam informacji będzie wykorzystywana zgodnie z ich życzeniem, oraz z zachowaniem praw zawartych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r („Ustawa”). Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje działania realizowane na naszych Stronach Internetowych. Przygotowaliśmy ją, aby zapewnić Państwu możliwie jak najwięcej informacji o naszych działaniach, abyście Państwo mogli podjąć świadomą decyzję o tym, w jakim zakresie będziecie Państwo używać naszego serwisu.
Odnosząc się w niniejszej Polityce do „przetwarzania” danych osobowych, mamy na myśli każdy rodzaj przetwarzania - np. gromadzenie, zarządzanie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie, ujawnianie, usuwanie, oraz dostęp do danych, itp.
Nasze Strony Internetowe są ogólnie dostępne i nie zostały zaprogramowane bądź nie są przeznaczone do gromadzenia poufnych informacji od dzieci (osób poniżej 18 roku życia). Przestrzegając odpowiednich przepisów, prosimy, aby osoby w wieku poniżej 18 lat nie dostarczały żadnych danych osobowych w niniejszym serwisie. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o kontrolę rodzicielską w czasie użytkowania serwisu przez dzieci.

Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z serwisu bez rejestracji

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, my przetwarzamy dane dotyczące sposobu korzystania użytkowników z naszego serwisu („Dane Sesji”) tj. sposób poruszania się po stronie internetowej, liczbę wejść w poszczególne działy, długość i częstotliwość wizyt na naszej stronie,  wybierany język i kraj, typ przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz adres IP („IP”), z którego następuje połączenie (tj. adres identyfikujący urządzenie, którego Państwo używają łącząc się z naszą Stroną). Przetwarzamy dane sesji w celu tworzenia analiz ruchu internetowego i ciągłego ulepszania funkcjonowania naszych Stron Internetowych.

Korzystanie z serwisu po rejestracji

W serwisie oferujemy różne usługi, takie jak gry online, konkursy, oraz losowanie nagród („Usługi”). Aby móc
z nich korzystać należy zarejestrować się na jednej z naszych Stron Internetowych. Będziemy przetwarzać jedynie dobrowolnie udostępnione informacje, tj.: imię, adres mailowy, adres do korespondencji, oraz domowy bądź służbowy numer telefonu („Dane Osobowe”).
Jeżeli zdecydują się Państwo na rejestrację, będziemy mogli przetwarzać Dane Osobowe w celach dostarczania
i korzystania z Usług dostępnych w naszym serwisie, zapobiegania nadużyć, przeprowadzania badań rynkowych, a także w celach reklamowych tj. telefonicznego, smsowego, mmsowego i mailowego kontaktu dotyczącego naszych produktów, działań i wydarzeń organizowanych przez spółki z Grupy Ricola oraz określania indywidualnych i grupowych profili  użytkowników (profilowanie). Udostępnianie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. Podczas rejestracji umożliwiamy użytkownikom możliwość wyboru opcji otrzymywania materiałów reklamowych. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na ich otrzymywanie - nie będą wysyłane, a nawet po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych, będą  Państwo mogli wypisać się z listy mailingowej w dowolnym czasie, gdy zmienią Państwo zdanie.

Korzystanie z serwisu a podania o pracę

W naszym serwisie publikujemy również informacje dotyczące wolnych miejsc pracy. Jeżeli zdecydują się Państwo ubiegać o pracę, będziemy oczekiwać przesłania Państwa curriculum vitae  (”CV”) i innych informacji związanych z procesem rekrutacyjnym drogą elektroniczną przez stronę internetową lub na jeden z odpowiednich adresów mailowych. Jeżeli prześlą Państwo swoje CV oraz powiązane informacje, będziemy ich używać wyłącznie do celów rekrutacyjnych. Nie potwierdzamy otrzymania CV, ale w odpowiednim okresie czasu powiadomimy Państwa, czy kwalifikują się Państwo na dane stanowisko pracy. Jeżeli w trakcie procesu rekrutacyjnego uznamy, że dany użytkownik nie spełnia wymagań któregokolwiek z oferowanych stanowisk, jego CV zostanie usunięte wraz ze wszystkimi innymi udostępnionymi informacjami.
Każdy użytkownik, aplikując na oferowane przez nas stanowisko, przyjmuje odpowiedzialność za zgodność wszystkich udostępnionych danych (łącznie z informacjami zawartymi w CV). Zabrania się udostępniania fałszywych, nieaktualnych, jak i niekompletnych danych. Decydując się na udostępnienie nam danych osób trzecich do celów wymienionych w Polityce Prywatności, należy posiadać pełnomocnictwo udzielone uprzednio przez osobę, której dane będą udostępniane.

Udostępnianie danych

Dane Sesji oraz Dane Osobowe mogą być przekazywane spółkom należącym do sieci Ricola w celach określonych w niniejszej Polityce, a także podmiotom realizującym niektóre usługi („Usługodawcy”) w celu zapewnienia usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Usługodawcy zostaną wówczas upoważnieni do przetwarzania Danych Sesji i Danych Osobowych w naszym imieniu. Pragniemy zapewnić, że udostępnimy jedynie informacje niezbędne do zrealizowania właściwej usługi oraz, że usługodawcy zobowiązani są pisemną zgodą do przetwarzania udostępnionych im danych jedynie w celach wymienionych powyżej. Jeżeli którykolwiek z odbiorców Danych Sesji lub Danych Osobowych działa na terenie kraju, w którym prawa dotyczące ochrony danych osobowych nie zapewniają naszym klientom ochrony równoznacznej z tą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązujemy się
zapewnić taką ochronę na mocy kontraktu, na przykład zapewniając, że odbiorca przestrzega zasad „Safe Harbor” (właściwych dla usługodawców ze Stanów Zjednoczonych) lub w razie potrzeby zobowiązujemy go
do podpisania standardowych klauzul umownych opracowanych przez Komisję Europejską, które mają na celu zabezpieczać dane osobowe w przypadku transakcji transgranicznych.
Możemy udostępniać Dane Sesji oraz Dane Osobowe także odpowiednim organom w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione prawnie; na potrzeby procesów sądowych oraz na prośbę sądów i innych upoważnionych władz, jak również w celu ochrony naszych praw i własności.

Pliki cookies

Na potrzeby przetwarzania Danych Sesji, zastrzegamy sobie prawo do umieszczania plików cookies (tzw. „ciasteczka”) na komputerach i urządzeniach przenośnych naszych użytkowników („Urządzenie”). Plik cookie jest niewielkim plikiem komputerowym wysyłanym na Urządzenie podczas korzystania z naszego serwisu i który jest następnie odsyłany. Pliki te pozwalają rozpoznać nam rozpoznać Państwa podczas kolejnej wizyty na naszej Stronie Internetowej. Używamy ich w celu spersonalizowania i ulepszania Państwa komfortu podczas korzystania z naszych Stron Internetowych. Przykładowo, używamy ich w celu zapamiętywania sposobu użytkowania naszego serwisu tj. wyboru języka i kraju, pobierania danych w celu ulepszenia zawartości naszych Stron, wyświetlania interesujących Państwa informacji oraz poprawę Państwa bezpieczeństwa. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie akceptują  pliki cookies. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie: możliwe jest ustawienie automatycznego blokowania plików cookies lub też zasygnalizowania każdorazowej prośby o ich przyjęcie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies z Państwa Urządzenia. Ograniczenia stosowania tych plików mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcji dostępnych na stronach internetowych naszego serwisu, oraz zablokować dostęp do niektórych informacji.
Jeśli korzystają Państwo z serwisu na ogólnodostępnym komputerze np. w kafejce internetowej, zaleca się aby po zakończeniu usunąć pliki cookies oraz historię przeglądarki.

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, oprogramowania dostarczanego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies pobranych z Urządzeń naszych użytkowników w celu sporządzenia analizy korzystania z naszych Stron Internetowych. Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych Stron Internetowych (razem z adresem IP) są przesyłane i przechowywane na amerykańskich serwerach Google. Google przetwarza te dane w celu oceny Państwa użytkowania Stron Internetowych, tworzy zestawienia dotyczące aktywności użytkowników dla operatorów serwisu internetowego i świadczy inne usługi związane ze stroną internetową oraz korzystaniem z Internetu. Google będzie także, w stosownych przypadkach, przekazywać takie dane stronom trzecim, w zakresie w jakim będzie to prawnie uzasadnione lub jeżeli takie strony trzecie korzystają z dostarczonych danych w imieniu Google. Google zobowiązuje się nie łączyć adresu IP z innymi dostarczanymi danymi. Każdy użytkownik może zablokować pliki cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej, spowoduje to jednak zablokowanie niektórych funkcji Stron Internetowych. Ponadto każdy użytkownik może odmówić gromadzenia i przetwarzania danych przez Google (także numeru IP) instalując dodatkową wtyczkę w przeglądarce internetowej, wtyczka jest dostępna pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout).
Pragniemy zauważyć, że nasz serwis aktywował opcję anonimizacji adresów IP dla Google Analytics, co oznacza, że przetwarzane będą jedynie skrócone wersje adresów IP, aby wykluczyć możliwość ich bezpośredniego powiązania z danym użytkownikiem.

Używanie wtyczek społecznościowych i linków

Nasze Strony Internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe (”Wtyczki”) dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. facebook.com i youtube.com). mogą Państwo zidentyfikować wtyczki za pomocą logo lub odpowiadającego im portalu społecznościowego. Umożliwiają one naszym użytkownikom zaznaczanie odpowiednich stron internetowych, oraz dzielenie się informacjami na nich zawartymi z innymi użytkownikami serwisów społecznościowych.
Odwiedzając stronę internetową zawierającą Wtyczki, Państwa przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie serwerem danego portalu społecznościowego. Wbudowana Wtyczka udostępnia portalowi informację o tym,
że korzystają Państwo z naszego serwisu. Jeżeli są Państwo zalogowani w danym serwisie społecznościowym, wizyta w serwisie jest odnotowywana na Państwa koncie społecznościowym. Jeżeli skorzystacie Państwo z wtyczki, np. poprzez kliknięcie ikonki Facebook’a „Lubię to!” czy też pozostawienie komentarza, jest to równoznaczne z opublikowaniem takiej samej informacji bezpośrednio na portalu i jej przechowywaniem. Nawet jeśli nie będą Państwo zalogowani na portalu społecznościowym istnieje możliwość przekazania Państwa adresu IP do serwisu społecznościowego.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących celów i zakresu przetwarzania danych przez portal społecznościowy, a także poznać Państwa prawa w tym względzie i opcje ustawień chroniących Państwa prywatność, prosimy zapoznać się z polityką prywatności serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływu na informacje gromadzone poprzez Wtyczki.
Nasz serwis dostarcza także linki do innych stron internetowych. Klikając w jeden z linków użytkownik opuszcza serwis i łączy się z inną stroną, nad którą nie sprawujemy kontroli, ani za którą nie ponosimy odpowiedzialności.
Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności zarówno każdej odwiedzanej strony internetowej jak i portalu społecznościowego, ponieważ przepisy te mogą znacząco różnić się od przestrzeganych
w naszym serwisie. Aby uzyskać więcej informacji na temat Wtyczek i polityki prywatności serwisów, któe je dostarczają, prosimy kliknąć linki poniżej:

  • Facebook – ikonka “Lubię to!”
    Facebook, Inc., 1601 South California, Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA; http://www.facebook.com/about/privacy.
  • ikonka You Tube
    Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; http://www.google.com/policies/privacy/.

Ochrona danych

Działamy zachowując zasady bezpieczeństwa technicznego i informacyjnego, aby zabezpieczać Dane Sesji i Osobowe, tym samym chroniąc je przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem i/lub przed ich utratą, zmianą, ujawnieniem, czy dostępem osób postronnych. Nasze procedury zapewniania bezpieczeństwa obejmują zawieranie umów z Usługodawcami w celu zapewnienia ochrony i utrzymania poufności Danych Sesji i Danych Osobowych z zachowaniem naszych standardów. Jednocześnie zawiadamiamy o istnieniu nieodłącznego ryzyka związanego z przesyłką informacji drogą internetową, czy też przy użyciu innego rodzaju sieciowej i elektronicznej transmisji danych. Nie udzielamy gwarancji bezpieczeństwa informacji przesyłanych powyższymi sposobami.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa Dane Sesji i Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne i zgodnie z obowiązującymi przepisami lub też przez taki okres czasu, jaki będzie potrzebny aby zakończyć zadania
na potrzeby których dane przetwarzamy, za wyjątkiem sytuacji, w których stosowne przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania danych. Usuniemy Państwa Dane Sesji i Dane Osobowe kiedy nie będą już potrzebne i zawsze zanim upłynie maksymalna data ich przechowywania wyznaczona  
w odpowiednich przepisach prawnych.

Zawiadamianie o zmianach w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad obowiązujących w naszej Polityce Prywatności. Jeśli zostaną one zmienione w znaczący sposób, opublikujemy informacje o zmianach na naszych Stronach Internetowych. Żadna ze zmian Polityki nie działa wstecz. Nie przerwanie korzystania z serwisu będzie jednoznaczne z wyrażeniem Państwa zgody na przepisy obowiązujące w uaktualnionej wersji Polityki. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na którąkolwiek z zaproponowanych zmian, możecie Państwo zażądać usunięcia Państwa Danych Sesji i Danych Osobowych z naszych rejestrów.

Państwa prawa i dokładność informacji

Korzystając z serwisu dobrowolnie udostępniają Państwo swoje dane osobowe. Podejmujemy działania pozwalające upewnić się, że dane te są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Przestrzegamy praw przysługujących naszym użytkownikom zgodnie z Ustawą oraz na mocy przepisów wykonawczych do Ustawy. W szczególności mają Państwo prawo do wglądu i weryfikacji swoich danych, oraz do przedłożenia prośby o ich zmianę lub usunięcie, z uwzględnieniem zmian jakichkolwiek zezwoleń, których mogli Państwo udzielić  w kwestii naszych kontaktów z Państwem dotyczących informacji, które Państwu przesyłamy. Mogą Państwo w dowolnym czasie prosić o zmianę kryteriów preferencyjnych dotyczących przesyłanych przez nas wiadomości, w celu zablokowania ich przesyłania bądź dodania Państwa do naszych list mailingowych. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośby o dostęp lub zmiany w jak najkrótszym czasie.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub obaw związanych z a) dostępem i/lub zmianą Państwa Danych Sesji i/lub Danych Osobowych, b) przetwarzaniem Danych Sesji i Osobowych, c) naszą Polityką Prywatności lub sposobem przetwarzania danych, d) podmiotami, którym udostępniamy Państwa dane, oraz jeśli potrzebują Państwo pomocy w związku z Polityką Prywatności, zapraszamy do kontaktu pocztowego pod adresem:  

Ricola AG
Baselstrasse 31
Postfach 130
4242 Laufen
Szwajcaria,


lub mailowego na adres: [[%3a%3f7%40oC%3a4%40%3d2%5d4%40%3e]].
Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania zaraz po ich otrzymaniu.

Najnowsza wersja: maj 2015