Onze medewerkers: perspectief bieden

Medewerkers spelen bij Ricola de hoofdrol. Ricola streeft naar een prettig werkklimaat waarin de wereldwijd ongeveer 400 medewerkers en stagiaires zich kunnen ontplooien.

Een persoonlijke onderlinge benadering, respect en waardering dragen hiertoe bij, evenals goede sociale voorzieningen en een transparant informatiebeleid.  

Ricola vindt het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk en zich in overeenstemming met hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Wij zorgen voor gelijke betaling voor gelijk werk, bieden indien mogelijk flexibele werktijden en deeltijdwerk (ook voor specialisten en leidinggevend personeel).  

Vanwege deze en soortgelijke maatregelen ter verhoging van de arbeidsvreugde, evenals de ondersteuning van onze medewerkers bij opleidingen, werken zij graag bij Ricola – en is het verloop al jarenlang zeer gering.

 
Het Ricola-team functioneert echt als één grote familie. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt. Daar kan Ricola ook alleen maar baat bij hebben. Onze ongedwongen bedrijfscultuur leidt tot een hogere inzet, nog meer betrokkenheid en een grotere loyaliteit.
Pascale Lenzi, Head of Human Resources

Dit hebben wij al bereikt:

  • Regelmatig voeren wij een enquête uit onder de werknemers
  • Voormannen productie (afdelingschefs): Training over het thema 'Presentatie, teamcommunicatie, omgang met feedback'; bedrijfsbezoek met betrekking tot het thema
  • Kadertraining over het thema interne communicatie