Duurzaamheid staat bij ons centraal

Duurzaam denken en handelen zijn onlosmakelijk met Ricola verbonden en zijn al tientallen jaren een belangrijk punt bij besluiten over de bedrijfsvoering. De duurzaamheidsstrategie berust op een stabiel fundament, onze lijfspreuk 'Duurzaamheid staat bij ons centraal'.

Dit standpunt verankert duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen en versterkt de communicatie over duurzaamheidsthema's, zowel intern als extern.

Onze duurzaamheidsstrategie focust op thema's waarvan Ricola meent dat deze de grootste impact op onze stakeholders en het milieu hebben. In dit verband richten wij ons vooral op de kruidenspecialiteiten en de vervaardiging hiervan.

Speerpunten van de maatschappelijke, ecologische en economische verantwoordelijkheid van Ricola

 
Medewerkers
 
Producten
 
Onderneming
 
Maatschappij
 

Wij waarderen onze medewerkers.
Ricola schept een aangenaam werkklimaat.

82% van alle medewerkers van Ricola is tevreden met de onderneming. Het grote aantal mensen dat al jaren bij ons werkt, en het lage verloop, illustreren dit.

Meer weten
 

Wij zetten ons in voor kwaliteit.
Ricola zorgt voor duurzame inkoop en producten.

Al ruim 30 jaar bevordert Ricola een natuurlijke en duurzame kruidenteelt, zonder pesticiden en met behoud van de biodiversiteit door een behoedzame bewerking van de grond.

Meer weten
 

Wij hebben respect voor de natuur.
Ricola hanteert een milieubewuste bedrijfsvoering.

Door de inzet van moderne techniek en meervoudig gebruik van restwarmte konden wij de energie-efficiëntie van de productie verhogen.

Meer weten
 

Wij nemen actief deel aan de maatschappij.
Ricola neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In het kader van COLOSS zet de Ricola Foundation zich in voor onderzoek naar de bijensterfte. Hiermee dragen wij bij aan het behoud van de wereldwijde voedselzekerheid.

Meer weten
 

Het 'Green Team' van Ricola

Een zeven leden tellend team uit de belangrijkste bedrijfsafdelingen verzorgt de brede ondersteuning van het duurzaamheidsmanagement bij Ricola.

Het team bestaat uit deskundigen op de gebieden kruidenteelt, personeel, energie en techniek, inkoop, productontwikkeling, verpakking en communicatie.

Zij ontwikkelden de duurzaamheidsstrategie en zijn ervoor verantwoordelijk dat de afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen op hun werkterrein worden gehaald.

Om dit 'Green Team' nog beter te laten functioneren, zullen wij een in duurzaamheid gespecialiseerde staffunctie opzetten. Deze coördineert de activiteit en de implementatie van de strategie en is bovendien het gespecialiseerde aanspreekpunt voor interne en externe stakeholders.

Contact opnemen met het Ricola Green Team