Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor Ricola AG, een Zwitsers bedrijf (ondernemingsnummer CH-280.3.918.712-9), gevestigd aan de Baselstrasse 31 te 4242 Laufen, Zwitserland ('wij' of 'ons'). Wij volgen vaste procedures voor de verwerking van informatie en gegevens via onze Website, die u kunt inzien op http://www.ricola.com (samen, de “Websites”).

Dit privacybeleid (het 'Beleid') beschrijft de procedures die op onze Website van toepassing zijn. Wij hebben dit Beleid opgesteld om u uitgebreid te informeren over onze procedures, zodat u weloverwogen kunt besluiten in hoeverre u gebruik van onze Website wenst te maken. Wanneer wij in dit Privacybeleid verwijzen naar de 'verwerking' van persoonsgegevens, bedoelen wij iedere behandeling van persoonsgegevens - zoals verzamelen, beheren, opslaan, gebruiken, overdragen, bekendmaken, verwijderen, raadplegen enz.

Hoe wij gegevens verwerken

Gebruik maken van onze Website zonder dat u zich registreert

Wanneer u onze Website bezoekt, verwerken wij gebruiksgegevens over uw gebruik van onze Website (de 'Sessiegegevens'), zoals de manier waarop door onze Website wordt genavigeerd, hoeveel bezoekers specifieke pagina's bezoeken, de duur en frequentie van bezoeken aan onze Website, de taal- en landvoorkeuren die door onze bezoekers worden geselecteerd, de soorten browsers en besturingssystemen die door onze bezoekers worden gebruikt en de Internet Protocol-adressen ('IP') vanaf welke onze bezoekers verbinding maken met onze Website (dat is het adres waaruit kan worden opgemaakt met welk apparaat u verbinding maakt met onze Website). Wij verwerken Sessiegegevens om het internetverkeer op onze Website te analyseren en het functioneren van onze Website te verbeteren.

We gebruiken ook cookies om informatie over uw gebruik van onze Website te verzamelen, combineren of analyseren. Wij hebben daarvoor uw geïnformeerde toestemming gevraagd, hetgeen betekent dat u cookies van onze Website moet accepteren via het pop-up scherm dat u ziet wanneer u voor het eerst onze Website bezoekt, vóórdat cookies op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd of gelezen. Daarentegen worden functionele cookies (d.w.z. cookies die worden opgeslagen en gelezen om uw persoonlijke instellingen en voorkeuren te onthouden, indien en voor zover dat noodzakelijk is om uw gebruik van onze Website mogelijk te maken) altijd op uw computer of mobiele apparaat geplaatst, aangezien deze zijn vrijgesteld van het toestemmingsvereiste. Voor meer informatie kunt u hier de Cookieverklaring lezen.

Gebruik maken van onze Website wanneer u zich registreert

Onze Website biedt verschillende diensten, zoals online spelletjes, prijsvragen en loterijen (de 'Diensten'), waarvan u alleen gebruik kunt maken wanneer u zich registreert op de Website. U moet 16 jaar of ouder zijn om zich te registreren. Wij zullen uitsluitend informatie over u verwerken die u vrijwillig aan ons verstrekt. Tot de informatie die u met ons kunt delen, behoren uw naam, e-mailadres, postadres, uw telefoonnummer thuis of op uw werk (de 'Persoonsgegevens').
Wanneer u besluit zich bij ons te registreren, kunnen wij uw Persoonsgegevens verwerken met het oog op het beheren en verstrekken van de Diensten aangeboden op onze Website, het voorkomen van misbruik van onze Diensten, voor marktonderzoek, voor de marketing per telefoon, tekstberichten (sms), fotoberichten (MMS) en e-mails van producten, initiatieven en evenementen van ondernemingen van de Ricola-groep, en om individuele profielen en groepsprofielen te bouwen (profilering). Het verstrekken van Persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden is vrijwillig. In het kader van de registratieprocedure geven wij u de mogelijkheid om aan te geven of u al dan niet promotionele informatie wenst te ontvangen (opt-in). Wanneer u er niet voor kiest om promotionele informatie te ontvangen, zullen wij u geen promotionele informatie toesturen. Ook wanneer u er voor kiest om promotionele informatie te ontvangen, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw keuze te veranderen.

Gebruik maken van onze Website voor sollicitaties

Onze Website bevat ook informatie over actuele vacatures. Wanneer u besluit op een vacature te solliciteren, moet u ons uw curriculum vitae ('CV') en alle gerelateerde informatie sturen, via onze Website of door gebruik te maken van de e-mailadressen vermeld op de Website.
Wanneer u ons uw CV en gerelateerde informatie stuurt, zullen wij uw CV en de gerelateerde informatie verwerken om te beoordelen of u voor een vacature in aanmerking komt. Wij zullen de ontvangst van uw CV niet bevestigen, maar laten u binnen een redelijke termijn weten of u in aanmerking komt voor een vacature. Wij zullen uw CV en alle andere informatie die u in het kader van de sollicitatieprocedure heeft gestuurd wissen, wanneer wij definitief vaststellen dat u niet in aanmerking komt voor een vacature.
U bent volledig verantwoordelijk voor alle informatie (inclusief uw CV) en berichten die u ons stuurt. U mag geen onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie over uzelf sturen. Wanneer u ons persoonlijke informatie van een derde stuurt, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende derde voor het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit Beleid.

Hoe wij gegevens delen

Wij kunnen alle Sessiegegevens en Persoonsgegevens delen met andere leden van de Ricola-groep voor de doeleinden beschreven in dit Beleid, alsmede met externe dienstverleners (de 'Dienstverleners') om professionele, technische of organisatorische diensten te krijgen die functioneel zijn voor het beheer van onze Website. De Dienstverleners zullen de Sessiegegevens en Persoonsgegevens namens ons als gegevensverwerkers verwerken. Wij zullen uitsluitend die Sessiegegevens en Persoonsgegevens met de Dienstverleners delen, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun respectievelijke taken. De Dienstverleners zullen ook contractueel moeten toezeggen dat zij de Sessiegegevens en Persoonsgegevens die met hen worden gedeeld uitsluitend zullen verwerken voor de hierboven gespecificeerde doeleinden. Wanneer een ontvanger van de Sessiegegevens en Persoonsgegevens gevestigd is in een land waar de bescherming geboden door de wetgeving inzake gegevensbescherming niet gelijkwaardig is aan de bescherming geboden door de wetgeving in Zwitserland of de Europese Economische Ruimte, zullen wij contractueel vastleggen dat de bescherming geboden bij verwerking van de Sessiegegevens en Persoonsgegevens gelijkwaardig moet zijn aan de bescherming geboden door de wetgeving in Zwitserland of de Europese Economische Ruimte.
Uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens kunnen ook door ons worden gedeeld, wanneer wij dat noodzakelijk of passend achten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure, op verzoek van bevoegde rechtbanken of autoriteiten, om te voldoen aan een andere wettelijke verplichting of om onze rechten en eigendommen te beschermen of te verdedigen.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij verwerken niet alleen Sessiegegevens, maar kunnen ook een cookie plaatsen op uw computer of mobiel apparaat. Een cookie is een computerbestandje dat onze computer naar uw computer of mobiel apparaat stuurt en dat uw computer of mobiel apparaat naar ons terugstuurt, telkens wanneer u onze Website gebruikt. Cookies helpen ons om te zien wanneer u onze Website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring met onze Websites te personaliseren en te verbeteren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te volgen hoe u gebruikmaakt van onze Website, zoals uw land- en taalinstellingen, om gegevens te verzamelen voor verbetering van de inhoud van onze Websites, om u informatie te tonen die interessant kan zijn voor u en om de veiligheid van uw ervaring met ons te verbeteren. De meeste internetbrowsers accepteren automatisch cookies. Door de opties van de browser te wijzigen, kunt u uw browser echter instructies geven om geen cookies meer te accepteren of om u om toestemming te vragen voor een cookie wordt geaccepteerd van de websites die u bezoekt. U kunt cookies ook wissen op uw computer of mobiel apparaat door gebruik te maken van de desbetreffende functie van uw browser. Indien u beslist om onze cookies niet te accepteren, zult u bepaalde informatie op onze site niet kunnen bekijken of bepaalde functies, die bedoeld zijn om uw ervaring op onze websites te verbeteren, niet kunnen gebruiken.

Hoe wij Google Analytics gebruiken

De Websites maken gebruik van“Google Analytics”, een softwareprogramma van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies en tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen worden om het gebruik van de Websites te analyseren. De informatie die door een cookie wordt verzameld over uw gebruik van de Websites (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Websites te evalueren, rapporten over de activiteit op de website voor websitebeheerders aan te maken en andere diensten met betrekking tot de activiteit op de website en het internet te verlenen. Daarnaast kan het ook gebeuren dat Google deze informatie doorstuurt naar derden indien het daartoe bij wet verplicht is of indien derden de informatie in naam van Google verwerken. Google zal geen verband leggen tussen uw IP-adres en eventuele andere gegevens die Google bezit. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Het is echter mogelijk dat u dan niet alle functies van de Websites kunt gebruiken. [Door gebruik te maken van de Websites geeft u Google toestemming om gegevens over u op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven vermelde doeleinden te verwerken].
Bij het gebruik van Google Analytics op onze Websites hebben wij de optie "anonimisering van een IP-adres" geselecteerd en geactiveerd. Dat betekent dat alleen verkorte versies van IP-adressen zullen worden verwerkt, zodat een rechtstreekse link naar u als persoon uitgesloten is.

Hoe wij social plug-ins en links gebruiken

Onze Website maakt gebruik van social plug-ins (de 'Plug-ins'), die beschikbaar worden gesteld door sociale netwerken (bijvoorbeeld facebook.com en youtube.com). De Plug-ins zijn te herkennen aan het logo van het betreffende sociale netwerk. De Plug-ins stellen u in staat om op deze pagina's bookmarks in te stellen en uw bookmarks te delen met andere gebruikers van sociale netwerken.
Wanneer u een pagina van onze Website bezoekt die Plug-ins bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk tot stand. De geïntegreerde Plug-ins laten het sociale netwerk weten dat u op de betreffende pagina van onze Website bent geweest. Wanneer u bent aangemeld bij het sociale netwerk, kan uw bezoek op uw sociale netwerk-account worden geregistreerd. Wanneer u gebruik maakt van de Plug-ins, bijvoorbeeld door op de 'Like’-button van Facebook te klikken of een opmerking in te voeren, wordt de bijbehorende informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Ook wanneer u zich niet heeft aangemeld bij het sociale netwerk, is het mogelijk dat de Plug-ins uw IP-adres naar het sociale netwerk verzenden.
Voor informatie over doel en omvang van de gegevensverwerking door het sociale netwerk, uw rechten in dat verband en de instellingen waarvoor u kunt kiezen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de website van het betreffende sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de gegevens die door de Plug-ins worden verzameld.
Onze Website biedt verder links naar andere sites. Wanneer u op een van deze links klikt, verlaat u onze Website en bezoekt u een andere internetsite, waarover wij geen controle hebben en waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
Leest u zorgvuldig de privacyverklaring of het privacybeleid op de andere internetsites of sociale netwerken die u bezoekt, aangezien die privacyverklaring of dat privacybeleid van toepassing is en sterk kan verschillen van ons Beleid. Wanneer u meer informatie wilt over Plug-ins en het privacybeleid van de aanbieders daarvan, kunt u op de volgende links klikken:

  • Facebook like/share button:
    Facebook, Inc., 1601 South California, Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA; http://www.facebook.com/about/privacy.
  • You Tube button:
    Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; http://www.google.com/policies/privacy/.

Hoe wij gegevens beschermen

Wij volgen technische en organisatorische veiligheidsprocedures om de veiligheid van uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens te handhaven en uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies of onbedoelde wijziging, bekendmaking of toegang. Tot onze veiligheidsprocedures behoren contractuele afspraken met Dienstverleners om te verzekeren dat zij de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met onze normen. Wij maken u er echter op attent dat aan de verzending van informatie via het internet of andere online-systemen of elektronische systemen inherente risico's verbonden zijn en dat wij de veiligheid van aldus verzonden informatie niet kunnen garanderen.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij zullen uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens zo lang bewaren als wij noodzakelijk of passend achten om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, of zo lang als wij noodzakelijk achten voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij zullen uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn, en in ieder geval bij afloop van de maximale opslagtermijn vermeld in toepasselijke wetgeving.

Hoe wij u informeren over wijzigingen in ons Privacybeleid

Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij besluiten belangrijke wijzigingen in dit Beleid aan te brengen, zullen wij een bericht over die wijziging op onze Website plaatsen. Wanneer u een voorgestelde wijziging onaanvaardbaar vindt, kunt u ons verzoeken om uw Sessiegegevens en Persoonsgegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Contact met ons opnemen

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over (a) de toegang tot Sessiegegevens en/of Persoonsgegevens, (b) de verwerking van Sessiegegevens en/of Persoonsgegevens, of (c) dit Beleid of onze procedures voor de behandeling van informatie, (d) met wie uw Sessiegegevens en/of Persoonsgegevens worden gedeeld, of wanneer u verder advies nodig heeft met betrekking tot ons Beleid, kunt u met ons contact opnemen per gewone post of e-mail, gericht aan de volgende adressen: Ricola AG, Baselstrasse 31, Postfach 130, 4242 Laufen, Zwitzerland, Zwitzerland, [[%3a%3f7%40oC%3a4%40%3d2%5d4%40%3e]]. Wij zullen proberen direct na ontvangst op uw vragen of opmerkingen te reageren.

Laatst bijgewerkt: november 2012.