Věnujeme velké úsilí ochraně, pěstování a zpracovávání svých bylin a stejné úsilí vynakládáme i v případě výběru pěstitelských oblastí pro byliny Ricola.

Stav půdy a místní klima hraje v naší snaze, aby se bylinám dařilo, rozhodující roli. Ricola také dbá o to, aby její pěstitelské oblasti neležely v blízkosti průmyslových areálů nebo dopravních sítí a aby se nedostaly do styku se škodlivinami. Ve Valais, Emmentalu, Puschlavi, na jižním úpatí pohoří Jura a ve středním Švýcarsku má podepsanou smlouvu se společností Ricola přes 100 soukromých farem. Ricola uzavírá s pěstiteli bylin dlouhodobé smlouvy , je pro ně férovým a spolehlivým obchodním partnerem.

Emmental, jižní úpatí pohoří Jura

Tato pěstitelská oblast se rozprostírá mezi kopci a horami oblasti Oberaargau a Emmental od Melchnau přes Sumiswald až k Röthenbachu. Na jižním úpatí pohoří se pěstují byliny na jižním svahu prvního hřebenu pohoří Jura od hory Wolfisberg u Niederbippu až k hoře Twannberg. Region Oberaargau/Emmental se vyznačuje spíše kyselou, hlubokou půdou a poměrně četnými srážkami. Na jižním úpatí pohoří Jura je srážek znatelně méně a půdy jsou zde díky vápenité mateční hornině spíše neutrální a mělké.

Luzern-Hinterland

Pěstování bylin v oblasti Luzern-Hinterland probíhá na kopcích v a kolem obce Hergiswil bei Willisau. V tomto regionu panuje pro pěstování bylin spíše drsné klima s četnými srážkami. Půdy jsou zde většinou hluboké a spíše kyselé.

Centrální Švýcarsko

V Entlebuchu se byliny pěstují v kopcích mezi Wolhusenem a Escholzmattem. V tomto regionu panuje pro pěstování bylin drsné klima s četnými srážkami. Půdy jsou zde většinou hluboké a spíše kyselé.

Wallis

Ve Wallisu se byliny pěstují na stráních údolí Grand San Bernhard a v centrálním Wallisu na jižním svahu mezi Martigny a Sierre. Všichni pěstitelé bylin žijí ve francouzsky mluvící části Wallisu. Klima ve Wallisu je podobné jako v Jižním Švýcarsku, teplé a relativně suché. Bez zavlažování je zde pěstování bylin nemyslitelné. Půda je tu kyselá až neutrální, spíše lehká, kamenitá a kyselá až neutrální.

Valposchiavo

Ve Valposchiavo se byliny pěstují v rovině mezi Lago di Le Prese a Poschiavem na vyvýšenině v nadmořské výšce asi 1000 m n. m. Jižní alpské údolí Valposchiavo je v létě spíše teplé a suché. Kamenité, spíše lehké, násypové půdy a místní topografie jsou v tomto regionu vhodné pro pěstování bylin.