Sbírka Ricola

Ricola Holding sbírá současné umění ze Švýcarska. Od sedmdesátých let budovaná sbírka je vystavena ve firemní budově skupiny Ricola.

Integrovat umění do každodenní výroby

Ricola Holding sbírá současné umění ze Švýcarska. Od sedmdesátých let vybudovala společnost kvalitativně vynikající sbírku nového švýcarského umění, kde jsou umělkyně a umělci zastoupeni se svými ranými díly. Sbírková činnost společnosti chce na jedné straně podporovat současné umělce ve Švýcarsku a na straně druhé integruje umělecké prvky do každodenní práce zaměstnanců Ricoly.

I v našich výrobních zařízeních vystavujeme umělecká díla – tak k nim mají během pracovní doby přístup všichni zaměstnanci. Kromě toho se pravidelně konají závodní programy výtvarné výchovy, které zaměstnancům zprostředkovávají umění a historické a společenské vedlejší okolnosti. Návštěvníci se mohou seznámit se sbírkou při veřejných prohlídkách.


» Ke sbírce Ricola