Naše společnost: vzít odpovědnost na svá bedra

Ricola je mezinárodně orientovaný podnik se švýcarskými kořeny, který na všech svých pobočkách má na zřeteli sociální odpovědnost.

Přínos lokálnímu řetězci tvorby hodnot je přitom důležitým pilířem naší strategie udržitelnosti.

V neposlední řadě přebírá Ricola také svou odpovědnost za společnost tím, že cíleně podporuje charitativní, sociální a ekologické projekty.

Abychom toho mohli dosáhnout, budeme i nadále posilovat Laufen coby výrobní základnu a transparentně informovat o našich aktivitách, které s tím souvisejí.

Budeme dál podporovat sociální, kulturní a ekologické projekty a na ně se strategicky zaměřovat.

 
Hlásíme se k lokalitě Švýcarsko a k našemu regionu. Aktivně se za ně zasazujeme a jsme si vědomi naší odpovědnost v této oblasti.
Felix Richterich, prezident správní rady a CEO

Co se nám už podařilo:

  • Vzdělávání včelařů a zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského medu v Ugandě
  • Optimalizace přínosu k tvorbě hodnot v regionu