Náš podnik: aby se přání stala skutečností

Šetrné zacházení se zdroji hraje při výrobě bonbónů Ricola důležitou roli. Coby ekologicky smýšlející podnik si Ricola klade za cíl používat zdroje šetrným způsobem v průběhu celého výrobního procesu.

V praxi to znamená, že klesá spotřeba energie a tím i množství emisí CO2, že se snižuje spotřeba obalového materiálu, že odpad a odpadní voda z výroby se redukuje, resp. recykluje, pokud je to možné. Navíc optimalizujeme přepravní trasy i prostředky.

Výroba bonbónů je energeticky náročná. O to důležitější je pro společnost Ricola využívat energii efektivně a neustále optimalizovat výrobní proces. Tam, kde je to možné, recyklují se vznikající odpadní produkty i odpadní teplo.

Od roku 2001 investovala Ricola cca 3,5 mil. švýcarských franků do opatření na účinnější využití energie. Energetická účinnost se od roku 2001 do roku 2012 zvýšila o cca 24 procent a v roce 2013 se vyšplhala na 123 procent (pro rok 2001 coby výchozí rok byla stanovena energetická účinnost na 100 procent).

 
Mám takovou vizi: Dívám se na naše výrobní budovy a vidím, že z komínů nestoupá žádný dým, protože veškeré odpadní teplo dokážeme znovu použít. Na splnění této vize pracujeme bez ustání.
Daniel Bhend, vedoucí oddělení techniky, inženýringu a bezpečnosti práce

Co se nám už podařilo:

  • Minimalizace obalového materiálu při zachování ochrany produktů
  • Menší tloušťka kartonů u krabic se Z uzávěrem v případě zbývajícího sortimentu
  • Identifikace možností, jak docílit úspor obalového materiálu
  • Optimalizace využití bioplynu a vedení zařízení
  • Zásobování bylinného centra ze 100 procent odpadním teplem ze závodu sídlícího ve Wahlenstrasse
  • Naplánování interní kampaně, která bude mít za cíl zvýšit u zaměstnanců vnímavost, co se týká spotřeby zdrojů