Žijeme udržitelností

Myšlení a konání v duchu udržitelnosti patří ke společnosti Ricola a je to již několik desetiletí, co se staly důležitými aspekty, z nichž se vychází při rozhodování v otázkách řízení tohoto podniku. Strategie udržitelnosti stojí na pevném základě, ten má podobu našeho kréda „Žijeme udržitelností“.

Tohle naše smýšlení zakotvuje udržitelnost do interních procesů a posiluje komunikaci o tématech týkajících se udržitelného rozvoje jak uvnitř firmy, tak i navenek.

Strategie udržitelnosti začíná u témat, u nichž Ricola vidí, že mají největší dopad na její partnery v podnikání a na životní prostředí. Proto jsou středem zájmu bylinné speciality a jejich výroba.

Priority sociální, ekologické a ekonomické odpovědnosti společnosti Ricola

 
Spolupracovníci
 
Produkty
 
Podnik
 
Společnost
 

Vážíme si lidí, kteří s námi spolupracují.
Ricola vytváří příjemné pracovní prostředí.

82 % všech zaměstnanců společnosti Ricola je s podnikem spokojeno. Vysoký počet lidí, kteří s námi dlouhodobě spolupracují, a nízká fluktuace tuto skutečnost jen dokreslují.

Více informací
 

Sázíme na kvalitu.
Ricola pamatuje u nákupů a produktů na kritérium udržitelnosti.

Již více než 30 let podporuje Ricola přírodní a udržitelný způsob pěstování bylin bez použití pesticidů a také zachování rozmanitosti druhů díky šetrnému obhospodařování půdy.

Více informací
 

Ctíme přírodu.
Ricola vede ekologicky smýšlející podnik.

Energetickou účinnost výroby se podařilo zvýšit použitím moderní techniky a opakovaným využitím odpadního tepla.

Více informací
 

Jsme aktivní součástí společnosti.
Ricola je nositelem společenské odpovědnosti.

V rámci asociace COLOSS se nadace Ricola Foundation účastní výzkumu úhynu včelstev. Podporuje tím zachování celosvětové základny obživy.

Více informací
 

„Zelený tým“ Ricola

Tým složený ze sedmi osob z nejdůležitějších oddělení podniku se stará o širokospektrou podporu managementu udržitelného rozvoje ve společnosti Ricola.

Členy tohoto týmu jsou odborníci z oblasti pěstování bylin, personál, energie a technika, nákup, vývoj produktů, obaly a komunikace.

Společně vypracovali strategii udržitelnosti a nesou odpovědnost za to, že v jejich oblasti bude stanovených cílů udržitelnosti dosaženo.

Aby mohl „Zelený tým“ vykonávat svou práci ještě lépe, chystá se vytvoření řídícího orgánu specializujícího se na otázky týkající se udržitelnosti, který se stane koordinátorem všech různých aktivit a při prosazování strategie a který bude pro interní i externí partnery sloužit coby specializované místo, z něhož se vše spouští.

Kontaktovat Zelený tým Ricola