Nadace Ricola

Nadace Ricola (Ricola Foundation) založená v roce 2010 je firemní nadací na podporu projektů v oblasti kultury a přírody. Podporuje a rozvíjí projekty, které se točí kolem výzkumu i hlubšího porozumění přírodním a kulturním základům člověka.

Z blízkého vztahu ke kultuře a přírodě

Nadace Ricola vznikla na základě blízkého vztahu naší společnosti k přírodním zdrojům v našich produktech a k našim kulturním tradicím. Nadace podporuje dva hlavní projekty: Na jedné straně vědeckou síť COLOSS, která zkoumá celosvětový úbytek včelích kolonií, a na druhé straně projekt v Ugandě, který se zabývá podporou komerční produkce medu.

» Více o Nadaci Ricola