PŘEDPIS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ricola AG, švýcarská společnost (číslo společnosti CH-280.3.918.712-9) se sídlem na adrese Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Švýcarská konfederace (dále jen „my“), považuje ochranu vašeho soukromí za nesmírně důležitou. Z tohoto důvodu jsme zavedli a realizujeme postupy v oblasti nakládání s informacemi a údaji na našich Webových stránkách dostupných na těchto adresách: http://www.ricola.com  (společně dále jen „Webové stránky“).

Tento předpis o ochraně osobních údajů (dále jen „Předpis“) popisuje postupy, které se vztahují na naše Webové stránky. Tento Předpis jsme vypracovali proto, abychom vám poskytli co možná nejvíce informací o našich postupech tak, abyste mohli učinit informované rozhodnutí ohledně rozsahu, v němž chcete naše stránky využívat. Hovoříme-li v tomto Předpisu o „zpracování“ osobních údajů, máme na mysli jakékoliv nakládání s osobními údaji – například jejich shromažďování, správu, ukládání, používání, předávání, sdělování, vymazávání, přístup k nim atd.

Jak zpracováváme údaje

Používání našich Webových stránek bez registrace

Když navštívíte naše Webové stránky a když zpracováváme údaje o vašem používání našich Webových stránek (dále jen „Údaje o relaci“), například jakým způsobem se po našich Webových stránkách pohybujete, kolik návštěvníků navštíví konkrétní stránky, jaká je délka a frekvence návštěv na našich Webových stránkách, preference z hlediska jazyka a země zvolené našimi návštěvníky, typy prohlížečů a operačních systémů počítačů používaných našimi návštěvníky a adresy internetového protokolu (dále jen „IP“), ze kterých se návštěvníci na naše stránky připojují (tj. adresa, která identifikuje zařízení, jež používáte k připojení na naše stránky). Údaje o relaci zpracováváme za účelem analýzy internetového provozu na našich Webových stránkách a zlepšení způsobu, jakým naše Webové stránky fungují.

Používání našich Webových stránek s registrací

Naše Webové stránky nabízejí různé služby, jako jsou například online hry, soutěže a losování o ceny (dále jen „Služby“). Pokud chcete Služby používat, budete se muset zaregistrovat na některé z našich Webových stránek. Budeme zpracovávat pouze informace o vaší osobě, které nám dobrovolně poskytnete. Informace, které nám můžete poskytnout, zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, korespondenční adresu a telefonní číslo domů nebo do práce (dále jen „Osobní údaje“).

Pokud se rozhodnete se u nás zaregistrovat, můžeme zpracovávat vaše Osobní údaje pro účely řízení a poskytování Služeb nabízených na našich Webových stránkách, zabránění zneužití našich Služeb a pro účely průzkumu trhu a marketingu prostřednictvím telefonu, textových zpráv (sms), obrazových zpráv (mms) a e-mailů ohledně produktů, iniciativ a akcí skupiny společností Ricola a k budování individuálních a skupinových profilů (profilování). Poskytování Osobních údajů pro účely přímého marketingu je dobrovolné. V rámci procesu registrace vám nabízíme možnost zvolit si, zda si od nás přejete dostávat propagační informace (přihlášení k zasílání informací). Pokud se k zasílání propagačních informací nepřihlásíte, nebudeme vám žádné propagační materiály zasílat, a i v případě, že se k jejich odebírání přihlásíte, budete mít možnost zasílání kdykoliv zrušit, pokud změníte názor.

Používání našich Webových stránek pro žádosti o pracovní místo

Na našich Webových stránkách dále naleznete informace o aktuálně volných pracovních místech. Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o pracovní místo, budete nám muset poskytnout svůj životopis (dále jen „životopis“) a jakékoliv související informace, a to prostřednictvím našich Webových stránek nebo za použití e-mailových adres, které jsou na nich uvedeny.

Pokud nám poskytnete svůj životopis a související informace, na jejich základě posoudíme, zda jste pro danou pracovní pozici vhodným kandidátem. Nebudeme potvrzovat, že jsme obdrželi váš životopis, ale během přiměřené doby vás budeme informovat, zda jste pro dané místo vhodným kandidátem. Pokud s konečnou platností zjistíme, že pro danou pozici nejste vhodným kandidátem, váš životopis i veškeré další informace poskytnuté v rámci procesu žádosti o místo vymažeme.

Nesete plnou odpovědnost za veškeré informace (včetně životopisu) a sdělení, která nám předáte. Nesmíte poskytovat nepřesné, neaktuální a/nebo neúplné informace o své osobě. V případě, že nám poskytujete osobní údaje třetí strany, odpovídáte za získání výslovného souhlasu takové třetí strany se zpracováním jejích osobních údajů pro účely uvedené v tomto Předpisu.

Jak sdílíme údaje

Jakákoliv Údaje o relaci a Osobní údaje můžeme sdílet s jinými členy skupiny společností Ricola pro účely uvedené v tomto Předpisu a se třetími stranami-poskytovateli služeb (dále jen „Poskytovatelé služeb“) za účelem získání odborných, technických nebo organizačních služeb napomáhajících při správě našich Webových stránek. Poskytovatelé služeb budou Údaje o relaci zpracovávat naším jménem jako zpracovatelé údajů. S Poskytovateli služeb budeme sdílet pouze ty Údaje o relaci a Osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění jejich příslušných funkcí. Poskytovatelé služeb budou povinni se smluvně zavázat, že budou Údaje o relaci a Osobní údaje, které jim budou poskytnuty, zpracovávat výhradně pro účely zpracování uvedené výše. Pokud se někteří příjemci Údajů o relaci a Osobních údajů nacházejí v zemích, ve kterých zákony na ochranu údajů nezajišťují úroveň ochrany odpovídající zákonům Švýcarské konfederace nebo Evropského hospodářského prostoru, smluvně zajistíme, aby byla při zpracování Údajů o relaci a Osobních údajů dodržována úroveň ochrany odpovídající zákonům Švýcarské konfederace nebo Evropského hospodářského prostoru.

Vaše Údaje o relaci a Osobní údaje můžeme sdílet také v případě, že to považujeme za nezbytné nebo vhodné za účelem dodržování příslušných zákonů a předpisů, v případě soudních řízení, žádostí příslušných soudů a orgánů nebo jiných právních závazků a za účelem ochrany nebo obrany našich práv a majetku.

Jak používáme cookies

Vedle zpracování Údajů o relaci můžeme na váš počítač nebo vaše mobilní zařízení umístit tzv. cookie. Cookie je malý počítačový soubor, který náš počítač odešle na váš počítač nebo mobilní zařízení a který nám váš počítač nebo mobilní zařízení zašle zpět vždy, když používáte naše Webové stránky. Cookies nám umožňují vás rozpoznat, když naše Webové stránky navštívíte znovu. Cookies používáme k tomu, abychom prohlížení našich Webových stránek co nejvíce přizpůsobili vašim osobním potřebám a zpříjemnili vám je. Pomocí cookies tak například sledujeme, jakým způsobem naše Webové stránky používáte, například jaká jsou vaše nastavení preferované země a jazyka, shromažďujeme údaje s cílem zlepšit obsah našich Webových stránek, poskytujeme informace, které vás mohou zajímat, a zvyšujeme bezpečnost vašeho používání našich Webových stránek. Většina internetových prohlížečů cookies automaticky akceptuje. Vy však můžete svůj prohlížeč instruovat na základě úpravy možností, aby přestal přijímat cookies nebo vás upozornil na přijímání cookie ze stránek, které navštívíte. Cookies můžete také ze svého počítače nebo mobilního zařízení vymazat použitím příslušných funkcí vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete naše cookies nepřijímat, nebudete si moci přečíst některé informace na našich stránkách nebo používat některé funkce určené ke zvýšení kvality vašich zkušeností s našimi Webovými stránkami.

Jak používáme analytiku Google

Webové stránky používají „analytiku Google“, softwarový program poskytovaný společností Google Inc. (dále jen „Google“). Analytika Google používá cookies a textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači nebo mobilním zařízení, pro účely analýzy vašeho užívání Webových stránek. Informace vytvořené cookie o vašem užívání Webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou zasílány na server Google ve Spojených státech amerických a jsou tam ukládány. Společnost Google bude používat tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání Webových stránek, kompilaci zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a zajišťování ostatních činností spojených s webovými stránkami a poskytování souvisejících internetových služeb. Google mimoto také může tyto informace předávat třetím stranám, pokud tak bude vyžadováno ze zákona nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoliv jinými údaji, které má ve svém držení. Užívání cookies můžete odmítnout na základě změny nastavení na vašem prohlížeči. V takovém případě však nebudete moci používat veškeré funkce Webových stránek. Užíváním Webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů o vaší osobě ze strany společnosti Google popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Upozorňujeme vás, že jsme zvolili a aktivovali možnost „IP – Anonymizace“ při používání analytiky Google na našich Webových stránkách. To znamená, že bude zpracována pouze zkrácená verze IP adres, aby se vyloučil jakýkoliv přímý osobní odkaz na vaši osobu.

Jak používáme Social Plugins a odkazy

Naše Webové stránky využívají zásuvné moduly, tzv. plugins (dále jen „Plugins“), poskytované sociálními sítěmi (např. facebook.com a youtube.com). Plugins lze identifikovat prostřednictvím loga nebo příslušné sociální sítě. Plugins vám umožní nastavit záložky (bookmarks) na těchto stránkách a sdílet je s ostatními uživateli sociálních sítí.

Pokud navštívíte stránku našich Webových stránek, která obsahuje Plugins, váš prohlížeč nastaví přímé spojení na servery sociální sítě. Zabudované Plugins poskytují sociální síti informaci, že jste vstoupili na odpovídající stránku našich Webových stránek. Pokud se přihlásíte na sociální síť, vaše návštěva může být přiřazena k vašemu účtu na sociální síti. Pokud využíváte Plugins, například kliknutím na tlačítko „líbí“ u Facebooku nebo vložením komentáře, bude odpovídající informace předána z vašeho prohlížeče přímo na sociální síť a tam uložena. I když nejste na sociální síť přihlášeni, existuje možnost, že Plugins vaši IP adresu na sociální síť předají.

Informace o účelu a rozsahu zpracování údajů prostřednictvím sociální sítě, jakož i o vašich právech v této souvislosti a o nastavení možností ochrany vašich důvěrných informací naleznete v předpisu o ochraně osobních údajů na webových stránkách sociální sítě. Na údaje shromažďované Plugins nemáme žádný vliv.

Naše Webové stránky dále poskytují odkazy na jiné webové stránky. Pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, opustíte naše Webové stránky a navštívíte jiné webové stránky, nad kterými nemáme kontrolu a za které neneseme odpovědnost.

Měli byste si pečlivě prostudovat prohlášení nebo předpisy o ochraně osobních údajů na jakýchkoliv jiných internetových stránkách, které navštívíte, nebo na sociální síti, protože se na vás tato prohlášení či předpisy o ochraně osobních údajů budou vztahovat a mohou být velmi odlišné od našeho Předpisu. Další informace o Plugins a o dohodě o ochraně osobních údajů poskytovatelů získáte kliknutím na následující odkazy:
  • Tlačítko líbí/sdílet na Facebooku:
    Facebook, Inc., 1601 South California, Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA; http://www.facebook.com/about/privacy.
  • Tlačítko You Tube:
    Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; http://www.google.com/policies/privacy/.

Jak údaje chráníme

Dodržujeme technické a organizační bezpečnostní postupy k zachování bezpečnosti vašich Údajů o relaci a Osobních údajů a k ochraně vašich Údajů o relaci a Osobních údajů před neoprávněným či nezákonným zpracováním a/nebo před neúmyslnou ztrátou, úpravou, sdělením či přístupem. Naše bezpečnostní postupy zahrnují smluvní podmínky s jakýmkoliv Poskytovatelem služeb, aby byla zajištěna ochrana bezpečnosti a důvěrnosti vašich Údajů o relaci a Osobních údajů v souladu s našimi standardy. Upozorňujeme vás však, že existují skrytá rizika při předávání informací prostřednictvím internetu a jiných systémů pro online nebo elektronický přenos a že nemůžeme zaručit bezpečnost informací předávaných tímto způsobem.

Jak dlouho uchováváme údaje

Vaše Údaje o relaci a Osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak budeme považovat za nezbytné či vhodné pro účely dodržování příslušných právních předpisů, nebo tak dlouho, jak to budeme považovat za nezbytné pro účely, pro které budou zpracovávány. Vaše Údaje o relaci a Osobní údaje vymažeme, pokud již nebudou potřebné a vždy po uplynutí maximální doby pro uchovávání stanovené příslušným zákonem.

Jak oznamujeme změny v našem předpisu o ochraně osobních údajů

Tento Předpis můžeme čas od času měnit. Pokud se rozhodneme tento Předpis podstatným způsobem změnit, zveřejníme oznámení o této změně na našich Webových stránkách. Pokud pro vás bude jakákoliv navrhovaná změna nepřijatelná, můžete požádat o to, abychom z našich záznamů vymazali vaše Údaje o relaci a Osobní údaje.

Jak nás zkontaktovat

Pokud budete mít jakékoliv otázky či obavy ohledně (a) přístupu k Údajům o relaci a/nebo Osobním údajům, (b) zpracování Údajů o relaci a Osobních údajů nebo (c) tohoto Předpisu nebo našich postupů při nakládání s informacemi, (d) toho, s kým jsou vaše Údaje o relaci a Osobní údaje sdíleny, nebo pokud budete potřebovat další pomoc ohledně našeho Předpisu, můžete se na nás obrátit na následující korespondenční nebo e-mailovou adresu: Ricola AG, Baselstrasse 31, Postfach 130, 4242 Laufen, Švýcarská konfederace, [[%3a%3f7%40oC%3a4%40%3d2%5d4%40%3e]]. Pokusíme se na vaše otázky či obavy reagovat neprodleně poté, co je obdržíme.

Poslední aktualizace: květen 2015.